Yarışma Kuralları

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

9 EYLÜL 7. ULUSLARARASI İZMİR YARI MARATONU STATÜSÜ

8 EYLÜL 2019 / İZMİR

 

IZMIR METROPOLITAN MUNICIPALITY

Statute of

7th 9 Eylül International Izmir Half-Marathon

8th September 2019 / IZMIR

21 Km 097 metrelik Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu 8 Eylül 2019 tarihinde saat 08:00'da İzmir'de düzenlenecektir. Yarışma Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak İnciraltı'nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi önünden dönülerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacaktır.

 

The 9 Eylül International Izmir Half Marathon which is 21 km 097 meters long, will be organized in Izmir on 8 September 2019 at 08:00 a.m. The race will start at the Cumhuriyet square and continue till 9 Eylül University Faculty of Aquaculture located in İnciraltı, then at that point turning back to the Cumhuriyet square to finish.

GENEL KONULAR :

 1. Yarışma Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

 2. Yarışma kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu lisanslı sporculara açık olacaktır.

 3. Yabancı uyruklu sporcular Türkiye vizesi geçmemiş olmak kaydıyla ve pasaportlarını ibraz etmek koşuluyla yarışmalara katılabileceklerdir.

 4. Yarışma sırasında sporcuların yanında hiçbir özel aracın seyrine izin verilmeyecektir. Parkurda sadece görevli araçlar seyredebilecektir.

 5. Yarışma ile ilgili gerekli sağlık, güvenlik, ulaşım, yarışma parkurunun hazırlanması ve göğüs numaralarının temini, çip sistemi kurulumu yarışmayı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

 6. Yüklenici firma yarışmaların bitiminde yarışma sonuçlarını yazılı ve diskete kayıtlı olarak hakem çizelgeleri ile birlikte teknik delegeye teslim edecektir. İl Temsilciliği resmi sonuçları onaylayarak İBB'ye verecektir.

 7. Tüm organizasyon İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ait olup, teknik konular Türkiye Atletizm Federasyonu ve İzmir Atletizm İl Temsilciliği denetimindedir.

 8. Müsabakaya katılan ve dereceye giren sporcular ödül töreninde organizatörün verdiği günün anlam ve önemini belirten formayı giymek zorundadır. Bu formaları giymeyen sporcular ödül törenine alınmayacaktır.

 9. Göğüs numaraları, çipler ve koşu atletleri 06 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00' den itibaren saat 18:00’a kadar, 07 Eylül 2019 tarihinde 11:00 ile 18:00 saatleri arasında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonunda dağıtılmaya başlanacaktır. Yarışma günü göğüs numarası ve koşu atletleri dağıtımı yapılmayacaktır. 7 Eylül 2019 tarihinde göğüs numaralarının dağıtılması sırasında yine aynı yerde saat 16:00'da Makarna Partisi düzenlenecektir. Kayıt yaptıran sporcuların göğüs numaralarını almaya bizzat kendilerinin gelmeleri gerekmektedir. Toplu numara dağıtımı yapılmayacak olup, konuya ilişkin organizasyon yetkililerine ısrar edilmemelidir.

 10. Yarışmaya lisansı 2019 vizeli olanlar, eğer vizesi yoksa sağlık raporu olanlar, sağlık raporu da yoksa taahhütname imzalayan sporcular kayıt yaptırabilir.

 11. Yarışmaya katılan sporcular kayıt sayfasında bulunan aşağıdaki beyanı okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Yukarıda yazısı olan ben, kendi adıma ve varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, 2019 yılı “9 Eylül 7. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu” öncesi ve sonrasında, aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir sakatlık, hasar ve ölüm durumlarında organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu koşuya katılmam için tıbbi bakımdan hiçbir engelimin olmadığını, bu koşu için fiziksel olarak yeterli olduğumu kabul ediyor ve ayrıca şahsıma ait 2019 yılı “9 Eylül 7. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu” nda çekilmiş her türlü fotoğraf ve film kaydının, reklam dahil tüm yasal amaçlı kullanımlarına izin veriyorum. Organizasyona katılmak için kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple organizasyona katılmadığım taktirde bu kayıtta elde ettiğim haklarımı talep etmeyeceğimi beyan ediyorum.

 1. Yarı Maraton esnasında mesuliyet tamamen katılımcılara aittir. Katılımcılar kit dağıtımı esnasında muvaffakatname dolduracaklardır.

 

General Topics

 1. The race will be made in accordance with the rules of both Turkish Athletic Federation and IAAF.

 2. The race will be open to any licensed athlete who is member of a club, individual or foreign national.

 3. Foreign national athletes will be able to participate in the race on condition that they show their passport with unexpired visa of Turkey.

 4. During the race no personal vehicles will be allowed to move along with athletes. Only on duty vehicles will be allowed in race track.

 5. Essential Health, Security and transportation services, preparation of the race track, supply of bib numbers, setup of chip systems will be provided by the host İzmir Metropolitan Municipality.

 6. The contractor company will deliver the results written and saved to disk along with referee charts to the technical delegates after the end of race. Province representation office will confirm official results and deliver them to İzmir Metropolitan Municipality.

 7. The entire organization belongs to İzmir Metropolitan Municipality and technical subjects are under the control of Turkish Athletics Federation and Provincial Representative of Athletics of İzmir.

 8. During awards ceremony the athletes who participate in the race and rank highest must wear the uniform, given by organizer, which emphasize the meaning and importance of the day. The athletes without this uniform will not be able to enter the awards ceremony.

 9. Bib numbers, chips and running vests will be given to athletes on 06 September 2019 at 14:00 till 18:00, and on 07 September 2019 at 11:00 till 18:00 in Bornova Aşık Veysel Recreation Area Ice Sports Hall. On the day of the race, no bib numbers and running vests will be given. On 07 September 2019 at the same place athletes receive their bib numbers and running vests, there will be a Pasta Party at 16:00. Participants should come to receive their bib numbers individually. There won’t be mass distribution of numbers so participants should not insist on this to organization officers.

 10. Athletes can register via license with visa of 2019, if not, with health certificate, and if not with written contract that they signed.

 11. Athletes participating in the race will be counted as read and agreed to the statement in the registration page and below.

I as above mentioned person, accept that in case of any injury, damage or death situation, the organizers, staff of organizer, organizer representatives will not have any responsibility both before and after the 2019 “7th. 9 Eylül İzmir Half Marathon” and during activities, and that all responsibility belong to myself; and accept that I have no medical problems to participate in this race, hence I am physically qualified for this race, I also allow any photo and film of myself taken during “7th. 9 Eylül İzmir Half Marathon” to be used in any legal usage including advertisement, in the name of myself, my successors, my personal and legal representatives. I declare that I will not demand the rights I receive in the registration in case of any reason that prevents me from participating after registering for the race.

 1. During the half marathon, all responsibilities belong to participants. During chip delvery, participants will fill out a deed of consent.

TOPLANMA YERİ :

Yarışmacılar çıkış noktası olan Cumhuriyet meydanında yarışma öncesi toplanacaklardır.

 

Gathering Point:

Participants will gather at the starting point Cumhuriyet Square before the race.

DİSKALİFİYE :

Göğüs numarası başkalarına devredilemez. Yarış güzergahından çıkılması, güzergahın değiştirilmesi, göğüs numarasının göğüs hizasında takılmaması ve göğüs numarasının başkalarına devredilmesi diskalifiye olunmasına sebep olur. Parkur üzerinde bulunan kontrol noktalarından geçmeyen sporcular diskalifiye edilir. Parkurun belli noktalarında yarışma anı kameralarla izlenecektir.

 

Disqualification:

Bib numbers cannot be transferred to another person. Going out of race track, changing of the race track, placing bib numbers somewhere else other than bib level and transferring bib numbers to someone else causes disqualification. Athletes who don’t pass by control points located along the race track will be disqualified. At certain spots in race track, the race will be watched with cameras.

KİŞİSEL EŞYALAR :

Katılımcıların para, saat ve diğer değerli eşyalarını yanlarında getirmemeleri önerilir. Kayıp olan değerli eşyalardan organizasyon komitesi sorumlu değildir. Organizasyon komitesi, tüm katılımcıları kayıt formunda yer alan beyanı okumuş ve kabul etmiş sayar.

 

Personal Belongings:

It is advised for participants not to bring watch, money or other valuable belongings with them. The organization committee is not responsible for lost belongings. Organization committee consider all participants to have read and accepted the declaration in the registration form.

KAYITLAR :

Yarışmaya katılacak tüm sporcular kayıtlarını 08 Temmuz 2019 tarihinden başlayarak 03 Eylül 2019 tarihinde saat 18:00'e kadar, www.dokuzeylulyarimaratonu.com adresinden online olarak yapacaklardır.

İRTİBAT :

0 538 835 07 85

0 (312) 436 01 67

 

Registrations:

All participating athletes will register online starting .08.07.2019 till 03.09.2019 18:00 p.m. on

www.dokuzeylulyarimaratonu.com

Contact:

+90 0 (538) 835 07 85

+90 0 (312) 436 01 67

TEKNİK KONULAR :

 1. Yarışma 21,097 m (21 Km 97m) olup, tüm yarışmacılar aynı mesafeyi koşacaktır.

 2. Yarışma süresi 2 saat 40 dakika (160 dakika) olup; bu sürenin üzerine çıkan sporcuların görevli araçlarla parkuru terk etmeleri (otobüse binmeleri) sağlanacaktır. Bu süreden (160 dakikadan) sonra yarışı bitiren, parkurda koşan sporcuların dereceleri dikkate alınmayacak, bu sporcular sıralamada yer alamayacaktır. Bu süreden sonra yetkililerin uyarılarını dikkate almayarak otobüse binmeyen sporcuların tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Herhangi bir kaza ve olumsuz durumdan organizasyon komitesi sorumlu değildir.

 

Technical Topics:

 1. The distance of the race is 21,097 m (21 km 97 m) and all participants will run the same distance.

 2. Duration of the race is 2 hours 40 min. (160 min.). And the participants that exceed this duration will be taken out of race track with on duty vehicles (with bus). Any participant’s rank with exceeding result (more than 160 min.) will not be taken into consideration and will not be in the ranking list. All responsibilities belong to participants if they disregard officers’ warning by not getting on the bus. Organization committee is not responsible for any accidents and negative situations.

SU İSTASYONLARI :

Su istasyonları : 2,5-5-10-15-20. km' lerde.

Sünger İstasyonları : 7,5 - 12,5 - 17,5 km.'lerde bulundurulacaktır.

 

Water Stations:

Water stations are located in: 2,5th - 5th – 10th – 15th – 20th kilometers

Sponge stations are located in: 7,5 – 12,5 – 17,5th kilometers

YAŞ KATEGORİLERİ :

 1. Genel Sıralama Erkekler

 2. Genel Sıralama Kadınlar

 3. Genel Sıralama Türk Erkek Sporcular

 4. Genel Sıralama Türk Kadın Sporcular

 

Age Categories:

 1. Overall Male

 2. Overall Female

 3. Overall Male Turkish Racer

 4. Overall Female Turkish Racer

Veteran Sporcuların Yaş Kategorileri

 1. Master Erkek 35-39 Yaş Master Bayan 35-39 Yaş

 2. Master Erkek 40-44 Yaş Master Bayan 40-44 Yaş

 3. Master Erkek 45-49 Yaş Master Bayan 45-49 Yaş

 4. Master Erkek 50-54 Yaş Master Bayan 50-54 Yaş

 5. Master Erkek 55-59 Yaş Master Bayan 55-59 Yaş

 6. Master Erkek 60-64 Yaş Master Bayan 60 Yaş ve üzeri

 7. Master Erkek 65-69 Yaş

 8.  Master Erkek 70-74 Yaş

 9. Master Erkek 75-79 Yaş

 10. Master Erkek 80 Yaş ve üzeri

 

Age Categories of Veteran Athletes:

 1. Master Men Age 35-39 / Master Women Age 35-39

 2. Master Men Age 40-44 / Master Women Age 40-44

 3. Master Men Age 45-49 / Master Women Age 45-49

 4. Master Men Age 50-54 / Master Women Age 50-54

 5. Master Men Age 55-59 / Master Women Age 55-59

 6. Master Men Age 60-64 / Master Women Age 60 and older

 7. Master Men Age 65-69

 8. Master Men Age 70-74

 9. Master Men Age 75-79

 10. Master Men Age 80 and older

MALİ KONULAR:

 1. Tüm sporcuların kayıt anında kendi adına açılmış Banka Hesap Numarası, Banka Şube Adı ve IBAN numaralarını ibraz etmeleri zorunludur. Ödüle hak kazanmanız durumunda ödülünüz bu hesaba yatırılacaktır.

 2. Yarışmaya katılacak yabancı sporcuların kendilerine ait yurtiçinde açılmış bir hesabı bulunmak zorundadır.

 3. Yarışmaya katılacak tüm sporcular, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun belirlemiş olduğu ZORUNLU SİGORTA BEDELİ’ni ve YARIŞMA KATILIM BEDELİ'ni online olarak kayıt yaptırdığı sitede VISA Güvenli Ödeme Sistemi vasıtasıyla veya aşağıdaki hesap numarasına Havale/EFT yapmak suretiyle kayıt işlemini tamamlayacaktır.

 4. Sigorta Bedeli ve Yarışma Katılım Bedeli 8 TL’dir. 

  HAVALE/EFT Hesap Bilgileri :

  HESAP SAHİBİ :
  IBAN NO :         
 5. Yarışmaya katılan ve yarışmayı tamamlayan tüm sporculara yarış bitiminde anı madalyası ve kumanya verilecektir.

 6. Tüm kategorilerde veteranlar da dahil ilk üçe giren sporculara kupa verilecektir. Ayrıca yarışma alanında müzik ve cafe break ikramı yapılacaktır.

 7. Bir sporcu hem genel sıralamada hem de kendi yaş grubunda ödül almaya hak kazanmışsa, iki kategori arasından yüksek olan kategorinin para ödülünü alır. Diğer grupta elde ettiği derece ve kürsü hakkı o sporcuya aittir ve kürsüye çıkacaktır. Kürsü sıralamasında kaydırma işlemi yapılmaz.

 8. Türk sporcular hem genel sıralamada hem de Türk Sporcular kategorisinde ödül almaya hak kazanmışsa, iki kategori arasından yüksek olan kategorinin ödülünü alır.

 9. Bir üst gruptan dereceye giren sporcunun kendi grubunda elde ettiği derece yine aynı sporcuya aittir ve bu derece üzerinde başka bir sporcu hak iddia edemez.

 

Financial Topics

 1. It is obligatory for all athletes to submit their own Bank Account Number, Name of Bank Branch and IBAN Number during registration.

 2. It’s obligatory for foreign athletes participating in the race to have their own domestically opened bank account.

 3. All athletes entering the competition, which Turkey is determined by the Athletics Federation of mandatory insurance charges and Competition participation fee online to the registrant that the site VISA Secure Payment System, or through the following account number to transfer / EFT do by will complete the registration process.

 4. Insurance Fee and Contest Participation Fee is 8 TL.

 5. All athletes who participate in and finish the race will be given a remembrance medal and lunch box.

 6. In all categories including veterans the first three athletes will be given a cup. Also there will be music and coffee break offering in the race area.

 7. If an athlete wins award both in general ranking and his/her age group, he/she takes the award with higher category.

 8. If Turkish athlete wins award in general ranking and Turkish racers category, he/she takes the award with higher category.

 9. The rank an athlete gets in his/her group will still be his/her even if the athlete also ranks in upper group and no other athlete can claim the rank.